WEINGAARDE // UTTERBÄCK

RETREATS // MEDITATION // PSYCHOTHERAPY // SPIRITUALITY // SILENCE

 

Retreat med fokus på självinsikt, förändring & medkänsla

 

Sankt Birgitta Kloster, Maribo, Danmark Språk svenska eller engelska

 

Anette utterbäck

Med dr, leg psykolog & psykoterapeut

 

 

 

 

 

Din yttre situation är en reflektion av ditt inre. Tillsammans skapar vi ett tryggt rum så att du kan komma i djupare kontakt med dig själv, utveckla din inneboende potential och förändra de omedvetna strategier som hindrar dig. Först på den nivån sker verklig och varaktig förändring i din livssituation, i dina relationer och hur du mår.

 

Under retreaten kommer du att arbeta med dig själv i grupp och på egen hand. Vi kommer att träffas för samtal, meditation och praktiska övningar under dagen, med tid för självreflektion emellan. För att understödja processen är vi i tystnad övrig tid.

 

Jag arbetar med psykoterapi, coaching och retreater. Syftet med allt jag gör är att öppna för djupare kontakt; så att du kan nå din inneboende potential, samt se och ta ansvar för dina skuggsidor. De skapar ofta motsatsen till det du vill; konfliktfyllda relationer när du önskar enkelhet och kärlek; brist snarare än överflöd; problem istället för glädje.

 

Sankt Birgitta Kloster är en unik plats dedikerad åt stillhet och kontemplation, vilket underlättar att nå en djupare kontakt inåt. Retreaten i sig har ingen religiös inriktning; utan syftar till att öppna upp för egna upplevelser och erfarenheter, där existentiella frågor har en naturlig plats. Klostret ligger vid en sjö, nära till vandringsstigar.

 

Datum för 2019: 7-10 februari, 30 maj-2 juni samt 3-6 oktober. Retreaten startar torsdag kväll kl 17.30 (kvällsmat 18.00), och slutar med lunch ca 12.00 söndag. Pris 5500 SEK/3900 DKK (Varav ca 3100 SEK täcker kost och logi. Handduk/sängkläder ingår)

För anmälan och frågor kontakta Anette Utterbäck:

anette@utterback.eu eller  +46 76 251 23 22

 

Se även www.sanktbirgittakloster.dk & www.weingaardeutterback.eu